Oppstalling

Oppstallingspris, se prisliste.

Prisen inkluderer:

 • stallboks
 • utsett 7 dager i uka
 • dekken på eller av før utsett
 • morgen- og midtfóring 7 dager i uka
 • egen paddock til hver hest
 • fri mengde stråfôr, egenprodusert av god kvalitet
 • fri mengde kratffór (havre, bygg, vitaminer, salt)
 • flis
 • fri bruk av ridehus / ridebane
 • innsett på ettermiddagen i vinterhalvåret
 • innsett resten av året dersom rytter er ferdig i stallen før midtfór
 • hengerparkering


Stall Flatner © 2010 - hipportalen.no